ความรู้

ความรู้เพิ่มเติม

ถ้าหากคุณลูกค้าต้องการจะเก็บรักษาดูแลสินค้า หลังจากซื้อไปเบื้องต้น ควรเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิประมาณ -10 องศาเป็นต้นไป ถ้าหากจ

รายละเอียด »