สินค้าถูกผลิตจากโคที่มีคุณภาพ ได้แก่โคพันธุ์

โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

โคพันธุ์แองกัส

โคพันธุ์บราห์มัน

ประเภทเนื้อ

ผ้าขี้ริ้ว

ผ้าขี้ริ้วดิบ

เศษผ้าขี้ริ้ว

ขอบกระด้ง

ขอบกระด้งดิบ

ดอกจอก

ขั้วจุก

คูคันนา

ไส้อ่อนวัว

ไส้มะเฟือง

เนื้อแก้ม

เนื้อหัว

ปลายลิ้น

เนื้อโคนลิ้น

ปากวัว

ลิ้นวัว

เครื่องในรวม

เอ็น

ดีแห้ง

ดีน้ำ

ดีพก

ตับวัว

ปอด

ม้าม

ลูกอ่อนวัว

รกวัว

ราวนมวัว

ตีนวัว

หางวัว

หัวใจ

ไข่หลัง

ประเภทหมู

ไส้ตันหมูเล็ก

ไส้ตันหมูใหญ่

ราวนมหมู