ถ้าหากคุณลูกค้าต้องการจะเก็บรักษาดูแลสินค้า

หลังจากซื้อไปเบื้องต้น ควรเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิประมาณ -10 องศาเป็นต้นไป ถ้าหากจะเก็บไว้ไม่นาน แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเก็บไว้นาน
ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ ประมาณ -18 องศา