ห้องแสดงภาพ 6

รายละเอียดรถ VIP
1. เบาะ 2-2 นวดระบบไฟฟ้า
2. เครื่องเสียง นอกตัวรถ และ ในรถ
3. UBC TV
4. ระบบช่วงล่าง Scania
5. รองรับจำนวนผู้โดยสาร 53 ที่นั่ง
6. ระบบ Karaoke DVD/CD/PC